Persebaran Tumbuhan (Flora) dan Hewan (Fauna) di Permukaan Bumi
29 Maret 2013 - dibaca : 16.462 kali

Persebaran

Persebaran Flora di Permukaan Bumi

Jenis flora berdasarkan iklim dan ketinggian tempat di muka bumi ada empat macam, yaitu:
a. Hutan hujan tropis, terdiri atas berikut ini.

 • hutan hujan tanah rawa, meliputi:
 1. hutan rawa air tawar, terletak pada ketinggian kurang dari 100m di atas permukaan air laut, suhunya 26r C;
 2. hutan rawa gambut, terletak pada ketinggian 100 m di atas permukaan air laut, suhunya 26r C;
 3. hutan mangrove (bakau), terletak pada ketinggian 5 m di atas permukaan air laut, suhunya 26r C.
 • hutan hujan tanah kering, meliputi:
 1. hutan pantai, ketinggian 5 m, suhunya 26r C;
 2. hutan penuh, ketinggian 700 m – 1.000 m, suhunya 23rC – 19rC;
 3. hutan dipterocarpaceae, ketinggian 1.000 m, suhunya 26r C –21r C;
 4. hutan nondipterocarpaceae, ketinggian 1.000 m, suhunya 26r C – 21r C;
 5. hutan belukar, ketinggian 1.000 m, suhunya 26r C – 21r C;
 6. hutan fegaceal, ketinggian 1.000 m – 2.000 m, suhunya 26r C – 21r C;
 7. hutan casuarina, ketinggian 1.000 m – 2.000 m, suhunya 21r C – 11r C;
 8. hutan nothofagus, ketinggian 1.000 m – 3.000 m, suhunya 21r C – 11r C;
 9. hutan agathis campuran, ketinggian 2.500 m, suhunya 26r C – 13r C.

b. Hutan musim, terdiri atas berikut ini.

 1. hutan musim gugur daun, ketinggian 800 m di atas permukaan air laut, suhunya 20r C;
 2. hutan musim selalu hujan, ketinggian 1.200 m, suhunya 22r C.

c. Hutan savanna (sabana), terdiri atas berikut ini.

 1. hutan sabana pohon dan palma, ketinggian kurang dari 900 m, suhunya 22r C;
 2. hutan sabana casuarina, ketinggian 1.600 m – 2.400 m, suhunya 19r C – 13r C.

d. Stepa (padang rumput), terdiri atas berikut ini.

 • stepa iklim kering, ketinggian kurang dari 900 m, suhunya 22r C.
 • stepa iklim basah, terdiri atas:
 1. rawa rumput, ketinggian kurang dari 100 m, suhunya 26r C;
 2. stepa tanah rendah, ketinggian kurang dari 1.000 m, suhunya 26r C – 21r C;
 3. stepa pegunungan, ketinggian 1.500 m – 2.400 m, suhunya 18r C – 23r C;
 4. stepa berawa gunung, ketinggian 1.500 m – 2.400 m, suhunya 10r C – 23r C;
 5. stepa Alpin, ketinggian 4.000 m – 4.500 m (batas salju), suhunya kurang dari 10r C;
 6. komunitas rumput dan tundra (lumut), ketinggian lebih dari 4.500 m, suhunya kurang dari 10r C.


Adapun jenis, persebaran flora, dan kaitannya dengan bentukan muka bumi di dunia akan diuraikan berikut ini.

a. Persebaran Flora Darat Dunia

Para ahli geografi tumbuhan membagi dunia ini dalam 6 bagian besar daerah kawasan flora. Namun, di dalam kawasan-kawasan tersebut terdapat pula beberapa variasi. Akhirnya, daerah kerajaan itu dibagi lagi atas subkerajaan atau provinsi-provinsi yang mencerminkan antara hutan padang rumput, gurun, dan tundra. Kawasan-kawasan flora tersebut adalah sebagai berikut.

 Kawasan-kawasan flora berdasarkan persebaran tumbuh-tumbuhan tinggi (varietas yang berbiji) atau persebaran spesies

Kawasan-kawasan flora berdasarkan persebaran tumbuh-tumbuhan tinggi 
(varietas yang berbiji) atau persebaran spesies.
 
 • Kawasan Australia

Kawasan Australia daerahnya di Benua Australia.

 • Kawasan Tanjung (Cape)

Kawasan Tanjung merupakan daerah yang kecil di ujung sebelah selatan Afrika.

 • Kawasan Antartika

Kawasan Antartika berada dalam suatu lingkungan yang mengelilingi bagian utara massa daratan. Dimulai dari Patagonia dan Chili sebelah selatan, melalui garis Pulau Oseania sampai Selandia Baru.

 • Kawasan Paleotropis

Kawasan Paleotropis meliputi tiga subkerajaan besar, yakni Afrika, Indo-Malaysia, dan Polinesia. Masing-masing dibagi lagi atas beberapa provinsi.

 • Kawasan Neotropis

Kawasan Neotropis, meliputi hampir seluruh wilayah Amerika Selatan.

 • Kawasan Boreal

Kawasan Boreal merupakan kerajaan yang terbesar dari kerajaan-kerajaan lainnya, meliputi Amerika Utara, Eropa, dan Asia Utara. Masing-masing kerajaan ini dibatasi penghalang yang jelas, yakni samudera, rangkaian pegunungan atau gurun.

Keenam kawasan itu dapat dilihat dalam peta, menurut W.T. Neill dalam bukunya The Geography of Life (1969), berikut ini.

b. Jenis Flora yang Hidup di Daratan

Jenis-jenis flora yang hidup di daratan adalah sebagai berikut.

 • Hutan hujan tropis (hutan equatorial)

Hutan hujan tropis berada antara garis lintang 0r – 30r LU/LS. Hutan hujan tropis terdapat di Sumatera, Kalimantan, India, Brasil, Florida, dan Karibia.

 • Hutan musim

Hutan musim terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

 • Hutan hujan daerah sedang

Hutan hujan daerah sedang terdapat di:

 1. dataran tinggi zone ekuatorial dan tropis,
 2. daerah lintang 25r – 30r LU/LS, serta
 3. daerah pantai barat antara lintang 35r – 55r LU/LS.
 • Hutan berdaun jarum (konifer)

Hutan berdaun jarum ini terdapat di Siberia dan Alaska.

 • Sabana (savanna)

Sabana terdapat di Nusa Tenggara, Aceh, Jawa Timur, dan Venezuela.

 • Stepa (padang rumput)

Stepa terdapat di Australia, Argentina, Brasil, Amerika Serikat, dan daerah sekitar Laut Kaspia.

 • Gurun

Gurun terdapat di pantai barat benua antara lintang 35r – 39r LU/LS.

 • Tundra (padang lumut)

Tundra terdapat di Rusia Utara, Kanada Utara, Norwegia, Finlandia, dan Greenland.

c. Jenis Flora yang Hidup di Air Tawar

Jenis flora yang hidup di air tawar adalah ganggang, teratai, eceng gondok, dan lumut.


Terpopuler